Oferta

Przedsiębiorstwo REMTOR sp. z o.o. oferuję:
  • budowę, remonty, bieżące utrzymanie i konserwację linii, węzłów i bocznic kolejowych,
  • budowę i remonty torów i rozjazdów tramwajowych, budowę ulic, dróg i placów,
  • budowę kanalizacji sanitarnych i deszczowych,
  • spawanie szyn termitem w torach i rozjazdach z użyciem form suchych prefabrykowanych. Spawanie dotyczy szyn kolejowych typu 60E1 (UIC60) i 49E1 (S49) oraz szyn tramwajowych (Ri60),
  • regeneracja szyn i części rozjazdowych metodą napawania

Na życzenie inwestorów, opracowujemy projekty budowlane i wykonawcze dla prowadzonej inwestycji wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń.

Firma wykonuje okresowe kontrole stanu technicznego bocznic kolejowych.